Kuntalaisaloite

Helsingin kaupungin asettama uusi väestötavoite ja sitä toteuttava yleiskaavaehdotus ovat ylimitoitettuja. Toteutuessaan kaupungin esittämällä tavalla ne pilaisivat kotikaupunkimme supistamalla merkittävästi virkistysalueita ja hävittämällä kulttuuriympäristöjämme. Helsinkiläisillä ei ole ollut perustuslain mukaista mahdollisuutta vaikuttaa äänestämällä kotikaupunkinsa tulevaisuuskuvaa rajusti muuttavaan päätöksentekoon. Yleiskaavan hyväksyminen tämänhetkisessä muodossaan nykyisen kaupunginvaltuuston toimikaudella olisi demokratian perusperiaatteiden vastaista. Me äänioikeutetut helsinkiläiset vaadimme Helsingin yleiskaavan palauttamista valmisteltavaksi kohtuullisten väestötavoitteiden pohjalta. https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/2763 Voit myös tulostaa lomakkeen ja allekirjoittaa sen sekä kerätä …