Lehdistötiedote 16.5.2016

Uusi kuntalaisaloite: yleiskaavasta tehtävä päätös vasta seuraavalla valtuustokaudella Valmisteilla oleva yleiskaava uhkaa muuttaa Helsinkiä voimakkaasti kohdistamalla mittavaa rakentamista kaupungin nykyisille viher- ja virkistysalueille sekä rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueille. Kaavaprosessia on viety eteenpäin vaihtoehdottomana, lakisääteiset vaikutusmahdollisuudet sivuuttavalla perusasenteella. Yleiskaavaehdotus on laadittu vuonna 2012 valitun valtuuston toimikaudella, ja sama valtuusto aikoo päättää yleiskaavasta loppuvuonna 2016. Tämä merkitsisi, että helsinkiläisillä ei olisi vaalien suomaa vaikutusmahdollisuutta oman kotikaupunkinsa tulevaisuudenkuvaan. Menettely rikkoo perusoikeuksia. Yleiskaava on palautettava …

Kuntalaisaloite

Helsingin kaupungin asettama uusi väestötavoite ja sitä toteuttava yleiskaavaehdotus ovat ylimitoitettuja. Toteutuessaan kaupungin esittämällä tavalla ne pilaisivat kotikaupunkimme supistamalla merkittävästi virkistysalueita ja hävittämällä kulttuuriympäristöjämme. Helsinkiläisillä ei ole ollut perustuslain mukaista mahdollisuutta vaikuttaa äänestämällä kotikaupunkinsa tulevaisuuskuvaa rajusti muuttavaan päätöksentekoon. Yleiskaavan hyväksyminen tämänhetkisessä muodossaan nykyisen kaupunginvaltuuston toimikaudella olisi demokratian perusperiaatteiden vastaista. Me äänioikeutetut helsinkiläiset vaadimme Helsingin yleiskaavan palauttamista valmisteltavaksi kohtuullisten väestötavoitteiden pohjalta. https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/2763 Voit myös tulostaa lomakkeen ja allekirjoittaa sen sekä kerätä …